Ramsö-Vaxholms Samfällighets­förening

Stadgar & andra föreningsdokument

Stadgar Ram-vax.pdf
riktlinjer-för-samfälld-mark-2010.pdf
Ramso_S6 badberget.pdf

2024

Ramsö samf resultat 2023.pdf
Ramsö samf balans 2023.pdf
Ramsö samf Verksamhetsberättelse 2023.pdf
Ramsö-Vaxholm Samfällighetsförening 2024 Kallelse årsstämma.pdf
revisionsrapport_rvsf_2023.pdf
RamsoSamf arsmotesprotokoll 2024.pdf

2023

Ramso VB RR BR 2022.pdf
Ramso_Samf_arsmotesprotokoll_2023 .pdf
Ramso-Vaxholm_samfallighet_kallelse_2023.pdf

2022

Ramsö_Samfällighet_Årsmöteshandl 2022.pdf
Ramsö_Samf_årsmötesprotokoll_2022.pdf

2021

Ramsö_Samf_2021_Kallelse.pdf
Ramsö_samf_Verksamhetsberättelse_2020.pdf
Ramsö_samf_balans_2020_rev.pdf
Ramsö_samf_resultat_2020_rev.pdf

2020

Ramsö Samfällighet 2019 VB RR BR.pdf
Ramsö samf stämma 2020 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.pdf
Ramsö stämmoprotokoll 2020.pdf
Ramsö-Vaxholm Samfällighetsförening 2020 Kallelse årsstämma.doc

2019

Kallelse arsstamma Ramso-Vaxholm Samfallighetsforening 2019.pdf
Ramso Verksamhetsberattelse 2018.pdf
Ramso samf balans 2018.pdf
Ramso samf resultat 2018.pdf
Ramsö Samf årsmötesprotokoll 2019.doc
revisionsrapport_rvsf_2018_signed.pdf

2018

Bilaga till dagordningen.pdf
Kallelse RVSF 2018.pdf
Mandat RVSF.pdf
RVSF 2017 resultat.pdf
RVSF 2017 verksamhet .pdf
RVSF balans 2017.pdf
Ramso_Samf_styrelse.pdf
rams_ samf revberattelse 2017.pdf
ramso_samf_arsmote_2018.pdf

2017

2017 stamma balansrakning.pdf
2017 stamma kallelse och dagordning (1).pdf
2017 stamma kallelse och dagordning.pdf
2017 stamma resultatrakning.pdf
Revisorsberattelse.pdf
Verksamhetsberattelse 2016.pdf