Om föreningen

Ramsö Fastighetsägareförening är öns äldsta förening. Ända sedan 1927 har vi arbetat för att ta till vara Ramsös fastighetsägares intressen och främja ett gott förhållande mellan oss.

Föreningen förvaltar en del av de gemensamma ytorna och husen på ön, däribland båthuset, fotbollsplanen och festplatsen. Vi ser också till att de årliga evenemang som hålls på ön såsom midsommarfirandet, boulen, sommarpuben och höstevenemanget »Eld över hav och land» kommer till stånd.

Föreningen är helt ideell, vilket innebär att allt arbete bygger på frivilliga insatser från medlemmarna. För att finansiera verksamheten och kunna upprätthålla såväl de fina gemensamma traditioner vi har på Ramsö som de gemensamma byggnaderna och ytorna är vi beroende av medlemsavgifter och det är därför viktigt att alla fastighetsägare på Ramsö blir medlemmar i föreningen.

Bli medlem!

Medlem blir man genom att sätta in 400 kr (årsavgift för 2024) på
föreningens bankgiro 5741-2371. Det går även bra att swisha till föreningen på nummer 073 141 21 35.
Glöm inte att ange fastighetsbeteckning!

Styrelsen

Monica Baumgarten, ordförande

Åsa Wärn Björling, vice ordförande

Solveig Edlund, sekreterare

Christine Näsholm, kassör

Lillemor Adersteg, ledamot

Ragnhild Tilly, suppleant

Gunilla Odin, suppleant

Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info[at]ramso.nu

Divider