Föreningsarkiv

Här finner man dokument som rör Ramsö Fastighetsägareförening.

Stadgar & andra föreningsdokument

RFF_stadgar.pdf
Stadgar_extra_arsmote_2008.pdf
Stadgeandring_paragraf8_170813.pdf

2024

balansrakning_2023.pdf
budget_2024.pdf
forvaltningsberattelse_verksamhetsaret2023.pdf
kallelse_arsmote2024.pdf
resultatrakning_2023.pdf

2023

2023_Kallelse_arsmote.pdf
Motion_Ramso.pdf
BUDGET_2023.pdf
Förvaltningsberättelse_Ramso_Fastighetsagarforeningen_verksamhetsår_2022.pdf
Balansrakning_RFF_2023.pdf
Valberedningens_forslag_RFF.pdf
Protokoll_RFF_arsmote_2023.pdf

2022

Förvaltningsberättelse2022.pdf
RFF_Balansräkning_2021.pdf
Kallelse_årsmöte2022.pdf
RFF_Budget_2022.pdf
RFF_Resultaträkning_2021.pdf
Protokoll_årsmöte_2022.pdf

2021

2021_Kallelse.pdf
210420_Valberedningens_förslag.pdf
Förvaltningsberättelse_årsredovisning_för_verksamhetsåret_2020.pdf
Protokoll_årsmöte_2021.pdf
RFF_Balansräkning_2020.pdf
RFF_Budget_2021.pdf
RFF_Resultaträkning_2020_med_budgetjämförelse.pdf

2020

2020Kallelse.pdf
Protokoll_arsmote2020_2.pdf
RFF_Balansräkning_2019.pdf
RFF_Budget_2020.pdf
RFF_Resultaträkning_2019_med_budgetjämförelse.pdf
RFF_valförslag.pdf

2019

2019Kallelse.pdf
2019Kallelse_extra_arsmote.pdf
Balansräkning2018.pdf
Budget2019.pdf
Förvaltningsberättelse20018.pdf
Protokoll_arsmote_2019_2.pdf
Protokoll_extra_arsmote_2019.pdf
Resultaträkning_2018_med_budgetjämförelse.pdf
Resultaträkning_2018_med_jämförelse_markköp.pdf
Tillsyn_av_avlopp.pdf
Tillägg_till_stadgarna_för_Ramsö_Fastighetsägareförening.pdf

2018

2018Kallelse.pdf
Balansrakning_RFF_2017.pdf
Forvaltningsberattelse2017.pdf
Protokoll_arsmote_2018.pdf
Resultatrakning_RFF_2017.pdf
arsavgift_2018.pdf
markkop.pdf

2017

2017 Kallelse extra arsmote.pdf
2017 extra aarsmote, punkt 11.pdf
2017 extra aarsmote, punkt 12.pdf
2017Kallelse.pdf
BALANSRAKNING 2016 arsbokslut.pdf
BUDGET 2017 arsbokslut.pdf
Protokoll arsmote 2017.pdf
Protokoll extra arsmote.pdf
RESULTATRAKNING 2016 arsbokslut.pdf
revisionsrapport_ramso_fastighetsaagare_2016.pdf

Divider