Praktisk information

Nedan följer praktisk information som kan vara angelägen för oss boende på Ramsö.

Avfallshantering på Ramsö

roslagsvatten

Vid 2021 års föreningsstämma beslutades att tillsätta en grupp med uppgift att undersökan frågan om avfallshantering och återvinning på Ramsö. Tidigare kontakter med Roslagsvatten har indikerat att förändringar i bland annat sophämtning är på gång och att det därför kan finnas fördelar med att inleda diskussioner med Rolsagsvatten om hur dessa förändringar ska gestaltas. Detta för att så långt som möjligt tillvarata öns intressen.
Denna information är under uppbyggnad. Under tiden kan man informera sig om vilka åtgärder man som enskild kan vidtaga för att minska såväl miljö- som klimatbelastningen som vårt avfall skapar. Läs mer på Roslagsvattens hemsida >>>

Hjärtstartare

Divider

Grundvatteninfo

grundvatten_210711

11 juli

Som med alla ändliga resurser måste de hushållas med och extra tydligt är detta för grundvattnet på en skärgårdsö. För närvarande (210711) är nivåerna nära de normala, men eftersom det handlar om små magasin kan detta ändras snabbt.
Håll dig uppdaterad med aktuell information med kartor över grundvattennivåer på SGU. Läs mer >>>

Grovavfallsfärjan

grundvatten_191020

Grovavfallsfärjan kommer till Ramsö två gånger per år, vanligtvis i mitten av maj och mitten av september. Gällande datum för Ramsö finns Roslagsvattens hemsida. >>>

Ramsö på Facebook

Ramsö Anslagstavla

Ramsö Loppis