Praktisk information

Nedan följer en del praktisk information som kan vara angelägen för oss boende på Ramsö.

Hjärtstartare

Grundvatteninfo

grundvatten_210711

11 juli

Som med alla ändliga resurser måste de hushållas med och extra tydligt är detta för grundvattnet på en skärgårdsö. För närvarande (210711) är nivåerna nära de normala, men eftersom det handlar om små magasin kan detta ändras snabbt.
Håll dig uppdaterad med aktuell information med kartor över grundvattennivåer på SGU. Läs mer >>>

Grovavfallsfärjan

grundvatten_191020

Grovavfallsfärjan kommer till Ramsö två gånger per år, vanligtvis i mitten av maj och mitten av september. Gällande datum för Ramsö finns Roslagsvattens hemsida. >>>

Ramsö på Facebook

Ramsö Anslagstavla

Ramsö Loppis