Praktisk information

Nedan följer praktisk information som kan vara angelägen för oss boende på Ramsö.

Hjärtstartare

Divider

Grundvatteninfo

grundvattenniva

230607

Som med alla ändliga resurser måste de hushållas med och extra tydligt är detta för grundvattnet på en skärgårdsö. Ofta är nivåerna under de normala och eftersom det handlar om små magasin är dessa än mer känsliga för högt vattenuttag.
Ett bra råd är att inte använda brunnsvatten för vattning eller högtryckstvätt.
Sinar en brunn eller får saltvatteninträngning är risken stor att det också drabbar grannens brunn.

Håll dig uppdaterad med aktuell information med kartor över grundvattennivåer på SGU.>>>

Eller läs mer om grundvatten hos SMHI. >>>

Eldningsförbud eller inte

220707

Är du osäker på om du kan elda eller ej? Såvida inte eldningsförbud råder, gäller följande i Vaxholm: Inom områden med detaljplan på öar utan väg- eller färjeförbindelse får eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall ske året runt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller att miljön utsätts för skada eller olägenhet. Innan du eldar ska du kontakta brandförsvaret för att kontrollera att inte eldningsförbud råder.

Om eldningsförbud råder får man reda på på krisinfo.se >>>

Grovavfallsfärjan

grundvatten_191020

Grovavfallsfärjan kommer till Ramsö två gånger per år, vanligtvis i mitten av maj och mitten av september. Gällande datum för Ramsö finns Roslagsvattens hemsida. >>>

Avfallshantering på Ramsö

roslagsvatten

Vid 2021 års föreningsstämma beslutades att tillsätta en grupp med uppgift att undersökan frågan om avfallshantering och återvinning på Ramsö. Tidigare kontakter med Roslagsvatten har indikerat att förändringar i bland annat sophämtning är på gång och att det därför kan finnas fördelar med att inleda diskussioner med Rolsagsvatten om hur dessa förändringar ska gestaltas. Detta för att så långt som möjligt tillvarata öns intressen.
Denna information är under uppbyggnad. Under tiden kan man informera sig om vilka åtgärder man som enskild kan vidtaga för att minska såväl miljö- som klimatbelastningen som vårt avfall skapar. Läs mer på Roslagsvattens hemsida >>>

Ramsö på Facebook

Ramsö Anslagstavla

Ramsö Loppis