höst ©Rolle Pettersson

Renovering av vänthuset -Tak och interiör

Välkommen! Här bokar du dina arbetspass.

Nu stundar del 2 av renoveringen av vårt gemensamma vänthus vid Ramsö ångbåtsbrygga! Vi målar invändigt samt målar taket. Personer som kan arbeta på tak efterlyses därför särskilt.
Vi gör detta tillsammans lördagen den 31 juli och söndagen den 1 augusti.
Anmäl dig här till ett eller flera av våra tvåtimmarspass. Vi planera att jobba mellan kl 10 och 18 båda dagarna. Välj om möjligt pass där få har anmält sig.

Så bokar du dig

Välj ett eller flera pass genom att klicka på knappen med texten "Välj". Fyll sedan i ditt namn och mobilnummer i formuläret nedan. Bekräfta slutligen din anmälan genom att klicka på knappen »BEKRÄFTA BOKADE PASS».
OBS! Glöm inte att först kryssa i rutan för godkännande av att dina uppgifter lagras. Uppgifterna raderas direkt efter evenemanget.

Stort tack för att du vill göra en insats för ön!

Lördag 10-12
1 deltagare
Detta pass  har bokats av
Mats och Mats
Lördag 12-14
1 deltagare
Detta pass  har bokats av
Mats och Mats
Lördag 14-16
4 deltagare
Detta pass  har bokats av
Mats och Mats
Lördag 16-18
1 deltagare
Detta pass  har bokats av
Söndag 10-12
1 deltagare
Detta pass  har bokats av
Söndag 12-14
1 deltagare
Detta pass  har bokats av
Söndag 14-16
4 deltagare
Detta pass  har bokats av
Mats
Söndag 16-18
3 deltagare
Detta pass  har bokats av
Mats
Jag godkänner att mina uppgifter lagras *

* Uppgifterna om namn och mobilnummer lagras enbart för ändamålet att skapa detta bokningssystem och kommer inte användas i något annat syfte eller sammanhang. Uppgifterna lagras fram till och med evenemanget "Renovering av vänthuset -Tak och interiör" och raderas därefter.