Bring your own Pub

Välkommen till bokning av arbetspass vid Bring your own Pub!

Här bokar du ditt/dina arbetspass.
Stort tack för att du vill bidra till en lyckad fest!

Så bokar du dig

Välj ett eller flera pass. Klicka på knappen under texten och fyll sedan i dina uppgifter i formuläret nedan. Kryssa i rutan för godkännande av att dina uppgifter lagras. Uppgifterna raderas direkt efter evenemanget. Bekräfta din anmälan genom att klicka på knappen »BEKRÄFTA BOKADE PASS».

*Grilla och servera (person 1)
Detta pass  har bokats av
*Grilla och servera (person 2)
Detta pass  har bokats av
*Grilla och servera (person 3)
Detta pass  har bokats av
*Grilla och servera (person 4)
Detta pass  har bokats av
*Städa efter midsommar
Detta pass  har bokats av
*Ställa fram bord (person 1)
Detta pass  har bokats av
*Ställa fram bord (person 2)
Detta pass  har bokats av
*Sköta musiken
Detta pass  har bokats av
*Sälja lotter (person 1)
Detta pass  har bokats av
*Sälja lotter (person 2)
Detta pass  har bokats av
*Städning nästa dag (person 1)
Detta pass  har bokats av
*Städning nästa dag (person 2)
Detta pass  har bokats av
Jag godkänner att mina uppgifter lagras *

* Uppgifterna om namn och mobilnummer lagras enbart för ändamålet att skapa detta bokningssystem och kommer inte användas i något annat syfte eller sammanhang. Uppgifterna lagras fram till och med Bring your own Pub och raderas därefter.