Bring your own Pub

Välkommen till bokning av arbetspass vid Bring your own Pub!

Här bokar du ditt/dina arbetspass.
Stort tack för att du vill bidra till en lyckad fest!

Så bokar du dig

Välj ett eller flera pass. Klicka på knappen under texten och fyll sedan i dina uppgifter i formuläret nedan. Kryssa i rutan för godkännande av att dina uppgifter lagras. Uppgifterna raderas direkt efter evenemanget. Bekräfta din anmälan genom att klicka på knappen »BEKRÄFTA BOKADE PASS».

Grilla och servera (person 1)
Detta pass  har bokats av
Grilla och servera (person 2)
Detta pass  har bokats av
Grilla och servera (person 3)
Detta pass  har bokats av
Grilla och servera (person 4)
Detta pass  har bokats av
Städa efter midsommar
Detta pass  har bokats av
Ställa fram bord (person 1)
Detta pass  har bokats av
Ställa fram bord (person 2)
Detta pass  har bokats av
Sköta musiken
Detta pass  har bokats av
Sälja lotter (person 1)
Detta pass  har bokats av
Sälja lotter (person 2)
Detta pass  har bokats av
Städning nästa dag (person 1)
Detta pass  har bokats av
Städning nästa dag (person 2)
Detta pass  har bokats av
Jag godkänner att mina uppgifter lagras *

* Uppgifterna om namn och mobilnummer lagras enbart för ändamålet att skapa detta bokningssystem och kommer inte användas i något annat syfte eller sammanhang. Uppgifterna lagras fram till och med Bring your own Pub och raderas därefter.