Praktisk information

Nedan följer en del praktisk information som kan vara angelägen för oss boende på Ramsö.

Hjärtstartare

Grundvatteninfo

grundvatten_180906

På grund av de mycket knappa nederbördsmängderna ligger nu grundvattennivåerna för Ramsö mycket under de normala och fortsätter sjunka.
För aktuell information om grundvattennivåer, läs mer på SGU. OBS! Kryssa i Små magasin från vilka bergborrade brunnar får sitt vatten. Läs mer >>>

Grovavfallsfärjan

Grovavfallsfärjan kommer till Ramsö två gånger per år, vanligtvis i mitten av maj och mitten av september. Nästa gång är den 15 september kl 9-12. Gällande datum för Ramsö finns Roslagsvattens hemsida. >>>

Ramsö på Facebook

Ramsö Anslagstavla

Ramsö Loppis