Praktisk information

Nedan följer en del praktisk information som kan vara angelägen för oss boende på Ramsö.

Hjärtstartare

Grundvatteninfo

grundvatten_181005

Äntligen har grundvattennivån börjat återhämta sig.
För aktuell information om grundvattennivåer, läs mer på SGU. OBS! Kryssa i Små magasin från vilka bergborrade brunnar får sitt vatten. Läs mer >>>

Grovavfallsfärjan

Grovavfallsfärjan kommer till Ramsö två gånger per år, vanligtvis i mitten av maj och mitten av september. Gällande datum för Ramsö finns Roslagsvattens hemsida. >>>

Ramsö på Facebook

Ramsö Anslagstavla

Ramsö Loppis