Praktisk information

Nedan följer en del praktisk information som kan vara är angelägen för oss boende på Ramsö.

Hjärtstartare

Grundvatteninfo

grundvattenniva_180715

På grund av de mycket knappa nederbördsmängderna ligger nu grundvattennivåerna för Ramsö mycket under de normala och fortsätter sjunka.
För aktuell information om grundvattennivåer, läs mer på SGU. OBS! Kryssa i Små magasin från vilka bergborrade brunnar får sitt vatten. Läs mer >>>