Kalendarium 2019

1 juni

Årsmöte

Kustbohemmet

Lördagen 1 juni kl 13.30.

Protokoll m.m. >>>

Under 2019 finner man övriga stämmodokument >>>

21 juni

Midsommarafton

Ramsö festplats

Fredagen den 21 juni. Sedvanligt firande med dans runt midsommarstång, lotteri, dansbana och pilkastning.

19 juli

Ramsö Boule Cup

Ramsö festplats

Fredag-lördag 19-20 juli

Se spelprogram här >>>

3 augusti

Informationsträff med Åkersberga brandstation

Kustbohemmet

Lördagen den 3 augusti kl 13.30

Personal från Åkersberga brandstation kommer då informera om vad vi kan tänka på för att förebygga brand/olyckor samt – i händelse av tillbud/olycka – hur vi bör gå tillväga i ett första skede samt hur vi kan förbereda och möta upp dem när de kommer hit.

3 augusti

Bring your own Pub

Puben inställd pga personalbrist. Vi återkommer med extra allt 2020.

4 augusti

Extra årsmöte

Vänthuset vid ångbåtsbryggan

Söndagen den 4 augusti kl 14. Se kallelse här >>>

18 augusti

Årsmöte Ramsö vägförening

Kustbohemmet

Söndagen den 18 augusti kl 14

Kallade: Samtliga fastighetsägare på Ramsö. Se kallelse >>>

18 augusti

Bildandet av Ramsö Brandskyddsförening

Kustbohemmet

Söndagen den 18 augusti. Direkt efter Ramsö vägförenings årsmöte som börjar kl 14:00

Kallade: Samtliga fastighetsägare på Ramsö.

Som tidigare meddelats pågår arbetet med att skapa en brand- och larmberedskap på Ramsö. Sedan en tid finns en temporär styrelse med syfte att skapa förutsättningar för ett formellt bildande av Ramsö Brandskyddsförening vilket också förslås ske direkt efter Ramsö vägförenings årsmöte vilket börjar kl 14 den 18 augusti på Kustbohemmet. Se kallelse och dagordning >>>

14 september

Grovavfallsfärjan

Ramsö brygga

Lördagen den 14 september kommer grovavfallsfärjan. Färjan lägger till vid Ramsö brygga mellan kl 9 och 11.

19 oktober

Eld över hav och land

Ramsö ångbåtsbrygga

Lördagen 19 oktober kl 18

Grillad korv till självkostnadspris. Medtag egen dricka.