Samordning
Transport och arbeten

På denna sida kan boende på Ramsö samordna transporter och arbeten.

Skicka e-post till Webmaster:

Ange typ av transport/arbete, tidpunkt, namn, tomtnr och e-post alt. telefonnr.

Servicen är för medlemmar i Ramsö och Ramsöbergs Fastighetsägareföreningar.

OBS vi förmedlar endast kontakter via denna hemsida vi ordnar inte transporter eller arbeten.