Ramsövikens Bryggförening
2017-10-29*

Styrelse*

e-post lista

Stadgar

Protokoll Årsmöte
2017

Protokoll Årsmöte
2016

Protokoll Årsmöte
2015

Kallese årsmöte
2016

Revisionsberättelse
2015

Balansräkning
2015

Protokoll Årsmöte
2015

Protokoll Årsmöte
2014

Protokoll Årsmöte
2013

Protokoll Årsmöte
2012

Protokoll Årsmöte
2011

Protokoll konstituerande möte 100822

Medlemsavgift
100 kr/år

Båtplatsavgift
300 kr/år

Hyra båtplats
500 kr/år
Kontakt

Ordförande
Rolf Pettersson

Hamnkapten
Alf Friberg

Startsidan