Ramsö Vägförenings styrelse verksamhetsåret 2014 2015 består av :


Styrelseordförande och kontaktperson
Ingen ordförande utsedd

Kontakt

Ledamot
Nils Sondell

Ledamot
Göran Engström

ledamot
Göran Geiryd

ledamot
Puck Rogeman

Suppleant
Fredrik Lindqvist

Suppleant
Erik Astvik

Suppleant
Lassad Ben Naceur


Revisor
Leif Gustafsson

Revisorsuppleant
Jonas Moberg


Valberedning
Max Nyman
Gunilla Odin
Anneli Rogeman