Ramsö Vägförening
Uppdaterad
2017-08-29

Föreningen

Styrelse

Protokoll Föreningsstämma
2017*

Kallelse
Föreningsstämma
2017

4/8 2014
Protokoll årsmöte

8/9 2013
Protokoll årsmöte

8/9 2013
Protokoll extra årsmöte

8/9 2013
Protokoll Konstituerande styrelsemöte

Verksamhets-
berättelse
2014

Verksamhets-
berättelse
2013

Revisons
berättelse
2013

Stadgeförändring
2013

Nya stadgar
2013

Debiteringslängd
2013

Förrättnings-
protokoll

Vägreparation
YOUTUBE

Snöröjnings
entreprenör

Stadgar

Vägnät

Vägavgift

Medlemmarnas ansvar

Fyrhjuling, ATV
Golfbil

Vägbilder

Kontakt

Bokslut 2012

Andelstal 2012

Fullmakt 201221/6 2012
Styrelsemöte

13/5 2012
Styrelsemöte

6/4 2012
Styrelsemöte

15/1 2012
Styrelsemöte

29/10 2011
Styrelsemöte

18/9 2011
Protokoll årsmöte

19/7 2011
Styrelsemöte


14/8 2011
Styrelsemöte


8/5 2011
Styrelsemöte

1/3 2011
Styrelsemöte

2/12 2010
Styrelsemöte

20/10 2010
Styrelsemöte

26/9 2010
Protokoll årsmöte


25/10 2009
Konstituerande
Styrelsemöte

25/10 2009
Styrelsemöte 44
Startsidan