Kontakt

Felanmälan vägnät och belysning:
Mats Hargell, telefon: 0707-506046.

Dispensansökan för tunga transporter:
Föreningens ordförande (kontaktuppgifter se under rubrik Styrelse)


Adressändring:
Föreningens kassör (kontaktuppgifter se under rubrik Styrelse)


Övriga frågor:
Föreningens ordförande