Medlemmarnas ansvar

Rent och fint
Du hjälper till att hålla vägarna och väggrenarna rena från skräp och som hundägare plockar du naturligtvis upp efter din käraste.

Siktröjning

Rensa häckar, sly och buskage som hindrar sikten eller på annat sätt är en trafikfara eller stör de som trafikerar vägarna. Rensa också i grenverket om du har träd på din tomt som skymmer belysningen.

Snö

Självklart skottar du inte snö från din egen tomt så att det hamnar på vägen.

Parkering

Observera att att ingen permanent parkering/uppställning får finnas på vägmarkerna.
Tänk på att du lämnar vägen fri om du parkerar din cykel eller ditt fordon. Någon annan kanske vill passera, sopbilen vill förbi eller det är sandning på gång eller att vägen håller på att sladdas. Lämna inte heller din uttjänta cykel i väggrenen och sparkstöttingen kan gärna stå i vedboden på sommaren.Diken och trummor

Har du diken eller vägtrummor vid din tomt är även andra tacksamma om du rensar dem emellanåt så vattnet kan flöda fritt. Meddela också genast om du ser skador i trummorna.

Soptunnor

Även den snyggaste soptunnan mår bäst av att inte stå mitt på vägen. Hitta gärna en plats som inte stör trafikanter eller vägskötsel.