Finns på Kustbohemmet
innanför huvudentrén.
Se Ramsökartan